www.eduquan.com

孕晚期血糖高有什么影响?

来源: 宝妈快问

参考回复:

♥ 孕晚期血糖高可能会导致胎儿巨大化、难产等问题,还可能增加孕妇患妊娠糖尿病的风险。同时,孕妇还可能出现高血压、羊水过多等问题。因此,孕妇应定期进行血糖检测,并根据医生建议进行饮食控制和药物治疗。

《孕晚期血糖高有什么影响??》其它回复

♥ 孕晚期血糖高可能会导致胎儿巨大化、难产等问题,还可能增加孕妇患妊娠糖尿病的风险。

♥ 孕晚期血糖高可能会影响胎儿的生长发育和健康状况,增加早产、低体重儿等风险。同时,孕妇还可能出现高血压、羊水过多等问题。

孕晚期血糖高有什么影响?》文章内容仅作参考,如果需解决具体问题(尤其医学等领域),建议您详细咨询相关医疗专业人士!

相关文章